Endret: 8 sep 2020     Opprettet: 22 aug 2020

7.9. Vindu og dører - vi er i sluttfasen

Styret ba om en oppdatert status på reklamasjoner og klager i dokument som ble delt ut i postkassene til beboerne. Vi ba om utfylling av evalueringsskjemaet og at det ble lagt i postkassene senest i løpet av torsdag 27. august.

Styret takker for responsen. Vi fikk inn utfylte skjemaer, og Palmgren er i full gang med å kontakte beboere som ikke hadde fått rettet opp meldte feil eller mangler. 

Dersom du mot formodning, ikke fikk med deg at det skulle fylles ut et skjema ved feil og mangler og du har ting du skulle meldt, bør du melde fra om det her asap.

Styret følger opp manglene med hjelp av OBOS Prosjekt. Det er viktig at vi får fanget opp alt dette før sluttbefaringen.

Det kommer også til å være en befaring etter ett år, for å fange opp feil som oppstår etter at dører/vinduer har vært i bruk en stund.

OBS! Enkelte rekkehus venter på sine vinduer. De det gjelder, har fått beskjed. Vinduene monteres så raskt de er ankommet.