Endret: 21 jan 2021     Opprettet: 24 des 2020

Digital generalforsamling?

Pga Covid 19 har vi jo ikke fått avholdt noe som likner en ordinær generalforsamling.

OBOS har ikke tilbud om digital løsning for dette - annet enn den vi hadde i vår. Styret jobbet imidlertid med en annen løsning som skulle være sikker og praktisk. Imidlertid stopper lovverket oss. Det er ikke lov å avholde en større generalforsamling digitalt. 

Derfor ser det ut til - med mindre smittenivået i Oslo går nedover i løpet av vinteren, at vi må ha en kjempelang GF i april/mai i stedet som dekker dette og fjorårets saker.