24 des 2020

Digital generalforsamling innen vinterferien?

Pga Covid 19 har vi jo ikke fått avholdt noe som likner en ordinær generalforsamling. OBOS har ikke tilbud om digital løsning for dette - annet enn den vi hadde i vår. Styret jobber imidlertid med en annen løsning som er sikker og praktisk, og håper at vi kan få til en digital generalforsamling innen vinterferien. Tiden får vise! Vi har i alle fall ambisjonene!