4 mai 2018

El-bil og lading i borettslaget

Her kommer en liten status på el-bil lading i borettslaget.

Vi viser til styrets vedtak fra 10.02.11 hvor man ga tillatelse til å montere ladepunkter for el-biler etter følgende retningslinjer:
• Andelseieren må selv søke om å montere ladepunkt på sin garasjeplass • Alle kostnader i forbindelse med installasjon og drift må bæres av andelseier • Det må monteres separat måler for hvert ladepunkt, som avleses og faktureres til den enkeltes andelseier • Arbeidet må utføres av et firma som styret godkjenner.

Våren 2017 stoppet styret tillatelser til å installere el-ladere, da det viste seg at vi hadde for liten strømkapasitet i borettslaget. Siden den gang har vi jobbet for å få på plass ny infrastruktur for tilretteleggelse av el-billading, og vi har innhentet anbud fra seriøse aktører.  Borettslagene har fått klare meldinger fra politikerne om at det skal tilrettelegges for el-biler, og vi har dermed inngått avtale med Bravida om ny infrastruktur. Det vil si at borettslaget legger opp nye strømforsyning fra trafo og fram til garasjene.

Bravida har logget strøm i borettslaget, og styret venter på å få en eksakt oversikt på strømkapasitet i garasjeanleggene og kostnader vedrørende dette. Deretter vil styret sende ut et kartleggingsskjema. De som er interessert i å installere og betale for egne ladepunkter, kan melde sin interesse og bli med på en felles bestilling.  Tilbudsprisen på ladepunkter forutsetter bestilling av minst fem ladepunkter. Ved bestilling av ladepunkter på et senere tidspunkt, vil det tilkomme et oppmøtegebyr på 1500,-. Dette kan utgå dersom man samler opp og bestiller flere samtidig.
 
Dessverre vil det ikke bli muligheter for de med frittstående garasjer ved nr 19-21 til å installere ladepunkter. Disse garasjene ligger for langt unna trafo, og det vil bli altfor kostbart å grave og trekke nye kabler fra trafo i rundkjøringen. Vi oppfordrer derfor om at beboere snakker med naboene og eventuelt bytter garasjeplasser internt. Det er viktig at dette meldes inn til styret, slik at garasjelistene blir oppdatert.

Ved garasjene ved nr 39 må Hafslund inn for å grave for å trekke kabel fra trafo til garasjen. Det er usikkert når det kan utføres, men Bravida følger opp Hafslund vedrørende dette.

Bravida vil sette i nær framtid sette i gang kabling i blokk nr 11 og blokk nr 4.  Deretter vil de ta blokk nr 12 og 16. 
 

Styrets kontaktpersoner: Petter Aspaas og Harriet Toft Norendal