8 jul 2017

EL-biler og lading

Den 31. mai ble det i regi av flere borettslag på Holmlia arrangert et seminar om elbiler og lading i borettslag. Sloreåsen deltok med en representant på dette seminaret.

Det ble presentert forskjellige løsninger til hvordan dette kan gjøres; både i garasjeanlegg og på oppstillingsplasser.

 

Vi vil sjekke om det er nok kapasitet i eksisterende anlegg til at vi kan sette opp flere ladeplasser i alle garasjeanleggene. Styret jobber videre med å finne løsninger som vil gange så mange som mulig. Det er mange av beboerne som forespør plass til lading, og styrets mål er å i løpet av året ha en løsning på plass. Dette vil vi presentere på en ekstraordinær generalforsamling. Det er vedtatt i Oslo kommune at borettslag kan søke om å få tilskudd til søknad om lademuligheter.