Endret: 23 des 2020     Opprettet: 19 okt 2020

Fungerer fjernvarmen som den skal?

Fjernvarmen ble satt på sist i oktober. Opplever du problemer med varmen, ber vi deg ta kontakt med styret.

Maks grader av varmt vann inn er mellom 21-22 grader. Det betyr at om du har på full styrke (6) på din radiator, skal du oppnå inntil 22 grader innendørs. Dersom du føler at 21-22 grader er alt for mye, så kan du justere dine radiatorer ned. Du kan ha ulik styrke på radiatorer i ulike rom, dersom du f eks vil ha det kaldere på soverommene. Men husk: du må alltid minimum ha på 1 på alle radiatorer i alle rom for at det varme vannet skal kunne sirkulere gjennom. 

Det ble vedtatt på generalforsamlingen i 2019 at alle andelseiere selv skal lufte radiatorene. VVS opplyser at det er svært sjelden dette er nødvendig, og at dersom vi opplever problemer med å få det varmt, har det sannsynligvis andre årsaker. Derfor meld fra til styret hvis du opplever problemer med fjernvarmen, før du evt. starter med lufting av konvektorene. 

Du kan lese mer om justering av varme her:

http://sloreasen.no/0472/praktisk-informasjon/energi-fjernvarme/bruksanvisning-sloreasen-varmeanlegg

OBS! I brl har vi maks grad 22, ikke 28 som illustrasjonen. Det betyr at 6 tilsvarer 21-22 grader, 5  cirka19-20 grader. 4 cirka 17-18 grader  3 15-16 grader 2 13-14 grader og 1 under 12 grader.

Det er termostat på konvektoren, dvs at den slår seg av når innstilt grad på radiatoren er oppnådd i rommet. Noen vil kunne oppleve at det er varmere inne enn det radiatoren er stilt inn på. Dette kan f eks skyldes sol mot vindu eller andre varmekilder.  

 

Du kan lese mer om lufitng her:

http://sloreasen.no/0472/praktisk-informasjon/energi-fjernvarme/lufting-av-konvektorer

Andre ting om fjernvarmen, kan du lese om via praktisk informasjon/energi-fjernvarme:

http://sloreasen.no/0472/praktisk-informasjon/energi-fjernvarme