Endret: 9 sep 2020     Opprettet: 15 jun 2020

Har du sett rotter eller mus i din hage eller nær bebyggelse?

Nå er det høst og tiden da enkelte gnagere søker inn mot bebyggelse. Borettslaget har avtale med Aniticimex i forholdt til bekjempelse av rotter og mus. 

Dersom du har sett rotter eller mus nær bolig, markterrasser eller garasjeanlegg, kan du ta direkte kontakt med Anticimex på telefon 21 62 87 48. Styret har løpende kontakt med Anticimex og får alle rapporter fra innringinger fra beboere og igangsatte tiltak, så du trenger ikke sende saken inn til styret. Ta direkte kontakt med Anticimex. 

Du kan lese mer om skadedyrbekjempelse og avtalene borettslaget har her:

https://web5.herborvi.no/0472/praktisk-informasjon/skadedyr

FINT OM INGEN MATER FUGLER eller på annen måte oppbevarer mat utendørs.

Selv om vi forstår at det er en hyggelig ting å legge ut mat til småfuglene, så vil det - i flg. Anticimex - være med på å øke rottebestanden. Borettslaget har i år hatt mer synlige rotter enn tidligere år, noe som kan være et tegn på at bestanden har økt. I vinter hadde vi for eksmepel en sak hvor rotter hadde bosatt seg i en frittstående garasjerekke. (For ordens skyld: saken er løst og rottene har gått i fella.)