Endret: 4 sep 2019     Opprettet: 18 okt 2016

Oversikt over arbeidsfordeling i styret

Styret i borettslaget har fordelt ansvarsområder seg i mellom. Dersom du ikke finner svar her på nettsidene, så send e-post til sloreasen@gmail.com med spørsmål eller kommentarer.

Medlemmene i styret gjør styrearbeidet på kveldstid, i tillegg til jobb. Derfor kan det ta litt tid før du får tilbakemelding på din henvendelse.

Under ser dere fordelingen av styrets oppgaver, der tallene indikerer hvem som har hovedansvaret (1) og sekundært ansvar (2).

Oppgave

1

2

Avtaler, anbud Erik Storm
Bygningsskader, vinduer/dører,
VVS, beising, o.l.
Maria
Gunnar
Brannsikring/HMS
Erik
Storm
Dugnader Hilde Sverre
Energi/fjernvarme Storm Erik
Forsikringsavtaler-/skader Erik Gunnar
Fremleie/kjøp og salg av leiligheter Erik  
Garasje, el-bil og parkering Hilde Sven-Erik
Grøntanlegg Erik Gunnar
Husorden Erik Sverre
Kabel-TV og telefoni Erik Ole-Martin
Lekeplasser Maria Ole-Martin
Nettsider og Slora Sverre Malin
Nøkler HVS  
Ombygging/påbygging rekkehus Maria Gunnar
Blokkinng./oppganger og porttlf. Erik Malin
Radon-målinger Ole-Martin  
Skadedyr Hilde Ole-Martin
Stiftelsen Holmlia nærmiljø Sverre Ole-Martin
Søppelboder, Renholdsetaten og containere Storm Hilde
Universiell utforming Gunnar Sverre
Utebelysning Sverre Ole Martin
Vaktmestertjenesten HVS Storm Erik
Velferd og fest Velferdskomiteen Sverre
Økonomi Sven-Erik Erik

 

Navn Rolle Telefon
Erik Trøen styreleder 413 70 900
Sverre Steen nestleder 410 48 831 
Maria Wiklund styremedlem 902 53 808
Storm Klausen styremedlem 930 36 028
Hilde Bager Johannesen styremedlem 450 33 089
Ole-Martin Sundby varamedlem 920 38 374
Gunnar Prestegården varamedlem 900 32 988
Malin Holstad Khan varamedlem 993 51 469
Sven-Erik Ronæss varamedlem 922 56 198