Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klar gjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Styret har kontor i underetasjen i Sloreåsen 4, inngang vis a vis nr. 2. og kan kontaktes på epost: sloreasen@gmail.com eller på sms til styremedlemmenes telefonnummer.

Alle i styret jobber 100 % i vanlig jobb.  Vi ber derfor om at alle henvendelser til styret skal skje skriftlig, enten via styrets epost-adresse eller ved et brev som legges i styrets postkasse ved nr.2.

Husk å oppgi navn, telefonnummer og leilighetsnummer ved alle henvendelser.

Vi forsøker å besvare enkel generelle henvendelser innen en uke. Hvis saken må opp i styret, har vi styremøter en gang i måneden, unntatt i juli.

Da vil du først få svar når saken har vært behandlet i styret.