Endret: 6 jul 2020     Opprettet: 13 okt 2019

Konteiner kommer neste gang 20. august.

Det er bestilt konteiner til 20. august. Det er ditt ansvar som beboer å sette deg inn i hva som kan, og ikke kan, kastes i konteineren. Les om SØPPEL under praktisk informasjon. Det står også oppslag ved hvert eneste søppelskur om hva som kan, og ikke kan, kastes i konteineren. I tillegg står det klistremerke på siden av konteineren.

Her er hurtiglink til informasjon om SØPPEL som alle beboere må sette seg inn i.