13 nov 2018

Økt husleie fra 2019

Husleien øker med ca. 5 prosent fra nyttår.

Styret har vedtatt å sette opp  husleien fra 01.01.2019

Husleien har ikke vært økt på flere år, og styret forventer større utgifter til vedlikehold og utbedringer av bygningsmassen i årene som kommer.

Per nå er avgiften til Canal Digital, kr 379,-, innbakt i felleskostnaden. I følge vedtektenes § 6-1 (2) skal denne være lik for alle. Fra 01.01.2019 blir denne derfor lagt flatt på egen linje på giroen.

For at husleien ikke skal økes for mye, vil dagens  felleskostnadselement reduseres med ca 5%. Resultatet blir dermed en gjennomsnittelig økning  av husleien i størrelsesorden 5%.

Hver enkelt kan finne ut sine kronebeløp, ved å trekke fra 5% på felleskostnader på dagens giro, og plusse på kr 379,- til slutt.

Ny faktura sendes den enkelte.

 

Har du avtalegiro?

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.