8 nov 2016

Visste du at...

Sloreåsen borettslag har 277 andelsleiligheter som er fordelt på 142 blokkleiligheter og 135 rekkehusleiligheter. Vi regnes derfor som et middels stort borettslag.

Sloreåsen borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948 75 7052, og ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune med følgende adresse:

Sloreåsen 2-56
Sloreåsen 9-45

Gårds - og bruksnummer

194    776    777     782    785    788

De aller første flyttet inn her høsten 1980, og resten av beboerne kom i løpet av 1981. Det er et godt drevet borettslag og mange av våre andelseiere har bodd her siden borettslaget var nytt.

Tomten ble kjøpt i 1986 og er på 66220 m2.

Borettslaget er et samvirkeforetak som har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Borettslaget driver ikke med forsikrings- og utviklingsaktiviteter.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Sloreåsen borettslag har ingen ansatte.

 

FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. 

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.