8 sep 2020

Farlig avfall

Nå kan du kvitte deg med farlig avfall her i Sloreåsen.

Styret har fått bokser for farlig avfall, gjennom Oslo kommunes henteordning.

De står på en av parkeringsplassene på den store gjesteparkeringen og kommer til å være der en uke.

Boksene er låst med kode, og styret har ansvaret for boksene og sikkerheten.

Vi legger derfor opp til to tidspunkter du kan levere avfall. Dersom det absolutt ikke passer, så kan du sende sms til 413 70 900 for å avtale en annen løsning.

Tidspunkt 1: Torsdag 10. september mellom 17:00 og 19:00

Tidspunkt 2: Lørdag 12. september mellom 09:00 og 11:00.

Slik fungerer det:

• Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere

• Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at det er tydelig skrevet på

• Ikke sett avfall utenfor avfallsboksene

• Tørk opp eventuelt søl i eller rundt avfallsboksene

Det er forbudt å levere:

• Eksplosiver og fyrverkeri. Ta kontakt med politiet på telefon: 02800

• Smittefarlig avfall

• Medisiner og sprøyter. Dette kan leveres på apotek

• Radioaktivt avfall. Ta kontakt med Institutt for energiteknikk, telefon: 63 80 60 00

• Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere som er større enn 500 gram.