Endret: 18 jun 2020     Opprettet: 5 jun 2020

GENERELT OM AVFALL

Borettslaget har flere søppelskur for husholdningsavfall. Nær - eller i selve skurene - står dunker for papp og papiravfall. Ved rundkjøringen er det punkt for glass/metall, samt en UFF-konteiner for gamle klær. Ved rundkjøringen og nummer 16 bestiller vi konteiner med jevne mellomrom. Under kan du lese mer om avfallshåndtering her på Sloreåsen. Grønmo er nærmeste gjenvinningsstasjon.

SE I MENYEN "AVFALL/SØPPEL" FOR MER SPESIFIKK INFORMASJON SOM HAR MED AVFALL Å GJØRE.