Endret: 8 sep 2020     Opprettet: 16 aug 2020

Borettslaget har laget rammeavtale med Front Elektro AS for utførelse av elektroarbeider.

Sloreåsen borettslag og Front Elektro AS har den 01.07.2020, inngått en rammeavtale for utførelse av elektroarbeider. Alle beboere tilbys det samme tilbudet som ligger i denne rammeavtalen.

Arbeidstid, timesatser, kjøregodtgjørelse, parkering

 

Timesats elektriker normal arbeidstid, kl. 07.30-16.00: Kr. 875,- inkl.mva.

 

50% overtid hverdager, kl.16.00-21.00: Kr. 1.312,50 inkl.mva.

 

100% overtid hverdager, kl.21.00-07.30, samt lørd, sønd og helligdager: 

Kr. 1400,- inkl.mva.

           

Transport, servicebil pr.oppdrag:  Kr. 375,- inkl. mva.

     

Vaktutrykning- fast pris for inntil 2 timer.

Timer utover dette faktureres som 100% overtid: Kr. 5.000,-   inkl.mva

 

Ved alle arbeider så kan vi også tilby et fast pristilbud på hele leveransen, ved forespørsel.

 

Med vennlig hilsen

Front Elektro AS

Tlf.:  907 19 999/ 930 01 355

E.post: post@frontelektro.no