Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene som er forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. FORTUM er valgt som leverandør til elbil-anlegget. Den enkelte beboer står fritt til å velge hvilken strømleverandør de ønsker til sin leilighet. Alle leiligheter har automatisk strømmåler.