Endret: 14 nov 2017     Opprettet: 15 nov 2016

Brannsikring - Rydding i garasjene

Brann- og redningsetaten har tidligere bemerket at det legges for mye i garasjeanleggene som ikke hører hjemme der. Det påpekes at dette kan utgjøre en brannrisiko.

Styret er derfor pålagt å sørge for at denne risikoen elimineres. 

Garasjene skal altså ikke brukes til lagring av møbler, løsøre, esker, flasker, malebokser, redskaper, hagemøbler, rot og skrot.

Styret ber beboere sørge for at egen garasjeplass ikke utgjør en brannrisiko.

Vi minner om garasjebrannen vi hadde for få år siden, og vi ønsker ikke at dette skal skje igjen.