Endret: 16 aug 2020     Opprettet: 15 nov 2016

HMS: Lagring i garasjene og brannfare

Brann- og redningsetaten har tidligere bemerket at det legges for mye i garasjeanleggene som ikke hører hjemme der. Det påpekes at dette kan utgjøre en brannrisiko. Dette gjelder både garasjeplassene i blokkene og i frittstående garasjerekker.

Styret er derfor pålagt å sørge for at denne risikoen elimineres. 

Garasjene skal altså ikke brukes til lagring av møbler, løsøre, esker, flasker, malebokser, redskaper, hagemøbler, rot og skrot. Med andre ord, det er ikke tillat å bruke garasjer som en utvidet bod, dette gjelder også for dere som har garasjeplass i frittstående garasjer. 

Styret ber beboere sørge for at egen garasjeplass ikke utgjør en brannrisiko.

Vi minner om garasjebrannen vi hadde for få år siden, og vi ønsker ikke at dette skal skje igjen.

SE OGSÅ RAPPORT ETTER SISTE HMS-RUNDE:

http://sloreasen.no/0472/praktisk-informasjon/brann/hms-lagring-i-garasjene