Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 16 okt 2016

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseieres ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Brannsikringsutstyret er en del av utstyret i leiligheten og eies av borettslaget. 

Det må ikke tas med ved flytting.

Styrets saksbehandler: Nina Gulbrandsen