Endret: 9 des 2020     Opprettet: 19 okt 2020

KAN JEG BYGGE EN PLATTING?

Du kan i teorien bygge platting, MEN ikke uten videre. Les reglene nedenfor.

FØR du setter i gang med å bygge en platting, må du:

1. Spørre berørte naboer om dette er greit. Hvis din platting sjenerer naboen, kan du i prinsippet ikke oppføre den. 

2. Be om tillatelse fra styret før du setter i gang. 

3. Du må forespørre kommunen/PBE om å bygge platting dersom den er mer enn 0,5 meter over bakken og mindre enn 15 kvm. Dersom den er større enn 15 kvm og høyere enn 0,5 må du byggemelde via PBE. Dersom du skal ha rekkverk på plattingen, må du søke PBE. Start med å ta kontakt med styret! 

(PBE= Plan- og bygningsetaten)

 

Lurer du på om du kan sette opp gjerde? 

Se regler for oppsatt av hekker og gjerder her:

http://sloreasen.no/0472/praktisk-informasjon/bygningsmessige-forhold-vedlikehold-/kan-jeg-sette-opp-et-gjerde