Endret: 9 des 2020     Opprettet: 19 okt 2020

KAN JEG SETTE OPP ET GJERDE?

Andelseierne har anledning til å sette opp hekk eller gjerde mot naboandelene og ut mot gangvei. Følgende regler gjelder:

 

Ut mot gangvei kan gjerde eller hekk stort sett ikke være høyere enn 1,5 meter. Gjerde eller hekke må ikke hindre fri sikt i trafikken. Dette gjelder både ved gatehjørner og utkjørsler fra eiendommen.  Mot naboandel, f. eks. mellom rekkehus, har du lov å plante hekk helt inntil andelsgrensen, maksimalt 2 meter høy. Dersom hekken tar naboens utsikt el., kan den anses som urimelig og må fjernes.  Det må ikke settes opp gjerder e.l. uten etter konferanse med styret og berørte naboer. Vær oppmerksom på at tett plankegjerde i en lengde av mer enn 5 meter må det søkes om tillatelse om hos Plan- og bygningsetaten. Midtseksjonene i rekkehus skal ha mulighet til å transportere hageutstyr, hageredskaper ol. gjennom endeseksjonens område der midtseksjonene ligger slik til at der ikke er andre transportmuligheter. Dette innebærer at endeseksjonene må ha passasje og åpning i gjerde eller hekk, slik at midtseksjonene ved behov kan transportere utstyr som ikke med rimelighet kan fraktes gjennom leiligheten, så som jord, kunstgress, bark, grus, hageavfall og byggematerialer. SPØR NABOEN FØR DU SETTER OPP NY HEKK ELLER NYTT GJERDE, OG SØK STYRET OM TILLATELSE!

 

TRÆR

Nabolovens bestemmelser gjelder for de enkelte andelene.

Naboloven § 3 er en særregel som gjelder kun for trær som står nærmere grensen til naboens hus, hage, tun eller dyrket jord enn en tredjedel av treets høyde.

Eksempel: Dersom et tre på 15 meter står nærmere grensen enn fem meter, vil naboen kunne kreve hogst eller beskjæring dersom ikke særlige grunner gjør at treet bør stå. Et tre på fem meter vil kunne stå minimum 1,6 meter fra grensen. Et tre på tre meter, kan stå en meter fra grensen.

 

 

 

Hekker, gjerder og trær er i Sloresåen brl. regulert av Husordensreglene og Granneloven/Naboloven.