Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 1 des 2018

GODKJENNING AV SØKNADER OM PÅBYGG STILT I BERO

Dagens retningslinjer og praksis er ikke tilfredsstillende. Må ha nytt vedtak på generalforsamling.

 Styret må dessverre stille søknader om påbygg og fasadeendringer i bero.

Det handler om at dagens retningslinjer bryter med forutsetningene fra ekstraordinær generalforsamling i 1988, noe som gjør retningslinjene ugyldige.

Forutsetningen fra 1988 var at øvrige beboere ikke skulle løpe noen økonomisk risiko, men retningslinjene mangler føringer som sikrer dette.

Tillegget til felleskostnader som følge av påbygg er heller ikke oppjustert jevnlig.

Videre har juridisk direktør i OBOS uttalt at slike generelle ordninger må fornyes jevnlig på generalforsamling, med 2/3 flertall.

Summen av dette gjør at vi ikke kan godkjenne søknader om påbygg eller andre fasadeendringer, før nye retningslinjer er på plass.

Saken skal opp på Ekstraordinær generalforsamling høsten 2020 (når vi igjen kan avholde fysisk generalforsamling).