Endret: 8 sep 2020     Opprettet: 12 jun 2020

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM VINDUER OG DØRER

De fleste har nå fått innsatt nye vinduer og dører. Under denne ingressen ligger opprinnelig fremdriftsplan og ofte stilte spørsmål. Da ikke alle har fått montert nye vinduer ennå, kan det være nyttig info for noen fremdeles.

Det er en annen oppdatert sak, datert 7.9. om vinduer og dører her på nettsiden. Link til oppdatert info om vinduer og dører datert 7.9.2020 finner du HER

Fremdriftsplanen utarbeidet tirsdag 2. juni gjelder fremdeles, om ikke annen beskjed fra Palmgren er mottatt. Her er den som Pdf:/?nid=34594

Det er knapt med passende steder å sette utstyr og containere i borettslaget. For at arbeiderne skal ha tilgang til utstyr og materiell i rimelig avstand har styret tillatt at Palmgren bruker et par gjesteparkeringsplasser, og steder som utkjøringsfeltet ovenfor den store lekeplassen. Dette skal flyttes før ferien starter. 

Dersom dere har konkrete spørsmål om prosjektet, så når dere prosjektleder Lasse Jensen på lj@palmgren.as eller telefon 476 33 408.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva skal byttes?

Palmgren skal skifte ut alle vinduene og balkong-/terrassedørene, samt inngangsdørene i rekkehusene (i første versjon stod det borettslaget), gitt at de er eldre enn tre år. Det vil si at dersom du har fått nytt vindu eller dør i 2017 eller senere, så kommer ikke det til å skiftes.

Dimensjonene på dørene og vinduene blir som i dag. Dørene leveres med lås og nøkkel, i tillegg får terrassedørene på bakkeplan ny type sylinder, som kan låses både innenfra og utenfra.

Det er mange forskjellig løsninger på lister, m.m. i dag. Når Palmgren har byttet vinduet, så kommer de til å sette på nye lister innvendig, der alle får målene 12 X 68.

Tilpasninger, slik som for dem som har markise med snor gjennom vindusrammen/gerikten, finner Palmgren en løsning for.

 

Når starter og slutter prosjektet, og når kommer Palmgren til meg?

Prosjektet starter i uke 6, mandag 3. februar. I henhold til den distribuerte fremdriftsplanen er de ferdig 3. juli. Denne planen er tentativ, og kan derfor bli revidert underveis, dersom avviket er på mer enn fem dager. Palmgren begynner arbeidet i nummer 2, og kommer trolig til å begynne i toppetasjen og jobbe seg nedover.

 

Kommer de til å jobbe i feriene?

De jobber i vinterferien, men tar fri i påskeuken. Dersom prosjektet går over tiden og må sluttføres etter sommeren, så vil de ta fri i fellesferien, som er uke 29-31.

 

Hva må du gjøre før Palmgren kommer?

Alle får varsel på døren minimum to døgn før montering. Da får du også én rull malerfolie for tildekking. Du er ansvarlig for tildekking av leilighet, og eventuelt balkong hvis nødvendig. Det kommer til å bli mye støv. Du trenger ikke dekke til konvektorene. Palmgren grovstøvesuger etter arbeidet er ferdig.

Du må demontere innvendige persienner, gardiner, gardinoppheng, taklamper, vegghengte bilder, og alt som er nærmere enn halvannen meter (1,5 m) fra vindu eller terrasse-/balkongdør, slik at håndverkerne har plass innvendig til å gjøre jobben.

Dersom du ikke har gjort det og håndverkerne må stå for ryddingen og tildekkingen, så kommer du til å få faktura for det.

Elektriske installasjoner som er montert på eller inntil enheter som skiftes kan bli demontert. Disse må eventuelt remonteres av elektriker.

 

Må jeg være hjemme den dagen Palmgren kommer?

Nei, men du må sørge for at arbeiderne har tilgang til leiligheten. Dersom du eller noen andre ikke har anledning til å være hjemme, så må du avklare hvordan det løses på forhånd. Palmgren kan ta imot nøkkel i forkant. Kontakt i så fall prosjektleder Lasse Jensen på e-post lj@palmgren.as. Ved levering av nøkler må de merkes med navn som står på døren, adresse, nummer, etasje og mobilnummer. Du kan også avtale levering av nøkler til håndverker dagen de kommer for utskiftning.

Du bør ikke oppholde deg i samme rom som arbeidet pågår av HMS-hensyn.

 

Hva med alarm og nøkkelfrie låser, som Yale Doorman?

Du må selv ta kontakt med alarmselskapet ditt for å demontere dette. Det kan godt være at du kan gjøre det selv, så lenge de har fått beskjed på forhånd. Når det gjelder låsen, så behøver du ikke demontere den på forhånd. Vi har avtalt med Palmgren at de sager ut dørstykket der låsen sitter, samt beslaget i dørrammen. Du må derimot sørge for å montere den på nytt selv eller få noe til å gjøre det.

 

Kan jeg bruke containerne Palmgren setter ut?

Det kan du ikke. Dersom det blir kastet andre ting i de containerne, så kommer det til å bli mye dyrere å levere avfallet. Den regningen vil i så fall borettslaget måtte ta, og dersom vi finner ut at det er beboere som har kastet privat avfall der, så kommer styret til å fakturere det videre.

 

Hva gjør jeg dersom jeg har spørsmål eller vil klage på arbeidet?

Dersom det er konkrete spørsmål om arbeidet i din leilighet eller rekkehus, så kan du ta kontakt med prosjektleder Lasse Jensen fra Palmgren. Han når du på lj@palmgren.as. Kontaktinfoen står også på varselet du får på døren to døgn før arbeidet starter. På det varselet finner du også et skjema du kan fylle ut for å gi tilbakemelding på arbeidet m.m., og også bruke som reklamasjon. Dersom du har mistet varselet du fikk på døren, kan du bruke dette blanke skjemaet i stedet. Husk i så tilfelle å skrive på datoen Palmgren var hos deg.

Generelle spørsmål kan du rette til styret på e-post sloreasen@gmail.com eller telefon
413 70 900.

Det kommer til å merkes at vi har et stort prosjekt gående de neste månedene. Derfor håper vi i styret at du har forståelse for de ulempene det medfører. For eksempel kommer her til å være containere og brakker, ekstra transport, m.m.

Når Palmgren jobber i oppgangene i blokkene, så kommer også døren der til å stå åpen på dagtid. Så selv om du kommer hjem, så kan du la den stå åpen, siden håndverkerne går opp og ned trappene for å kvitte seg med de gamle vinduene.