Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 8 nov 2016

Ombygging av leiligheter

Styret mener det er viktig at alle andelseiere har størst mulig innflytelse på utformingen av sine egne leiligheter.

Derfor er styret positivt innstilt til arbeider og ombygginger som kan bidra til dette, fordi det vil øke beboernes trivsel og bidra til en verdiøkning både på den enkelte leilighet og for borettslaget totalt. Man må imidlertid søke om alle ombygninger og større arbeider. Det er for å sikre at de gjøres forskriftsmessig og fagmessig. Borettslaget må også ha en forsikring fra den respektive andelseier om at han påtar seg ansvaret for alle deler ved ombyggingen. 

Når søknaden er behandlet i styret og evt. godkjent, vil du få tilsendt et skjema med vilkår for ombyggingen. Dette kan du finne i søknadskjemaet Tillatelse bygningsmessige forandringer.

Styrets kontaktperson: Maria Wiklund