Endret: 21 jun 2020     Opprettet: 10 nov 2016

Oppussing av blokkoppganger

Det er utarbeidet retningslinjer for oppussing av blokkoppgangene. Du kan ta kontakt med styreansvarlig for ytterligere informasjon. Oppussing av blokkoppgangene skjer vanligvis samtidig med beising.

Retningslinjer for oppussing av blokkoppganger

Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av vedtak i ordinær generalforsamling 11.05.00, der det heter: «Det gis mulighet til å endre fargene i blokkoppgangene etter et regelverk som utarbeides av styret.» Styret har i møte 15.06.00 fastsatt følgende retningslinjer. Det er lagt vekt på at de skal være enkle å forholde seg til. De kan justeres etter hvert som man høster erfaring med denne type dugnadsarbeid.

  •  Oppgangen pusses opp etter behov

Andelseierne i oppgangen kan søke styret om å få pusse opp når de mener det er behov for det. Styret vurderer behovet. Styret vurderer på selvstendig grunnlag behovet for oppussing.

  • Dugnad

Arbeidet gjøres på dugnad av dem som bor i oppgangen, såfremt ikke rimelighetshensyn tilsier noe annet.

  • Godkjenning

Fargevalg, fremdriftsplan og andre relevante forhold må godkjennes av styret. 

  • Kontaktperson

Det oppnevnes en ansvarlig kontaktperson i hver oppgang, som skal lede arbeidet.

  • Fargevalg

Til grunn for styrets vurdering vektlegges lyse farger. Gelendre og andre detaljer males i en farge som passer til grunnfargen. Taket skal beholdes hvitt. Dette er av hensyn til lysforholdene i oppgangen.

  • Avstemning

Fargevalget bestemmes ved alminnelig flertall av andelseierne i oppgangen. Ved stemmelikhet avgjør styret etter konferanse med de berørte. Det holdes skriftlig avstemning, der alle signerer. Den som ikke ønsker å stemme, er fritatt for det.

  • Dekning av utgifter

Maling og utstyr bekostes av borettslaget. Innkjøp må godkjennes på forhånd.