Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 8 nov 2016

Retningslinjer for påbygging av rekkehus - søknader stilt i bero

Se nyhetsartikkel. Lenke under.

http://sloreasen.no/0472/godkjenning-av-soknader-om-pabygg-stilt-i-bero


Her finner du borettslagets retningslinjer  for påbygging av rekkehus. Vi gjør oppmerksom at retningslinjene er fra 1997 og rundskriv om påbygging er fra 1988.  Det kan være noen endringer i byggemeldingsrutinene i forhold til kommunen siden den gang. 

Vi oppfordrer dere til henvende dere til Plan og bygningsetatens servicekontor for å få nærmere informasjon.

Før styret behandler selve byggesaken, må det innbetales kr 3.000,- (utbygging av rekkehus) eller kr 500,- ( påbygg av veranda).

Beløpet betales inn til styrets konto 9820 17 57932.
Send deretter en e-post til styret med kopi av kvittering.

 

Styrets kontaktperson: Maria Wiklund