Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 8 nov 2016

Ventilasjonsanlegg i blokkene og lufteluker i rekkehuseene.

Styret minner om at det ikke er tillatt å foreta endringer i ventilasjonsanlegget i blokkene. En endring i én leilighet vil ha konsekvenser for andre leiligheter, slik at dette må vurderes av fagfolk i hvert enkelt tilfelle. Du har heller ikke lov til å fjerne eller tette igjen lufteluker. Dette gjelder både for rekkehus og blokkleiligheter. Luftelukene er der for en grunn!

Bruksanvisning på ventilasjonsanlegget i blokkene.

Flere rekkehus har lufteluker under trapp og på toalettrom. Ikke fjern dem uten videre. Send en mail til styret hvis du lurer på hva lufteluken din er for. (sloreasen@gmail.com)