Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Bestilling av varer og tjenester

Husk at ingen må bestille varer eller tjenester på egen hånd. Alle bestillinger skal gå gjennom styret eller etter avtale med styret. Hvis man bestiller noe direkte, må man selv måtte betale for det.