Endret: 7 okt 2018     Opprettet: 8 nov 2016

Hundehold

Det er tillatt å anskaffe hund i Sloreåsen borettslag. Hunder kan være et trivelig innslag i et bomiljø. Det er derfor tillatt å holde hund i Sloreåsen borettslag. Hundeeieren må imidlertid underskrive en erklæring om dyreholdet. Så hvis du skaffer deg hund, trykk ut følgende erklæring og levér den i styrets postkasse. Det er ikke tillatt å anskaffe katt i borettslaget.

Beboere som har dyr forplikter seg til å følge disse bestemmelsene:

  • Dyret skal alltid holdes i bånd på borettslagets område.
  • Dyret skal luftes utenfor borettslagets område.
  • Eieren skal umiddelbart fjerne eksrementer etter dyret.
  • Dyret må aldri komme til sandkasser eller på lekeplasser.
  • Eieren er ansvarlig for enhver skade som dyret påfører person eller eiendom i borettslaget.
  • Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naber ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten dersom ikke minnelig ordning med klageren kan oppnåes. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  • Forøvrig vises det til politivedtektene for Oslo angående dyrehold.
  • Det er uttrykkelig forutsetning for dyrehold at vedlagte "Erklæring om dyrehold" undertegnes og følges.

Vi ber hundeeiere ta hensyn til at noen barn og voksne er redde for hunder og respekterer dette.
Det skal være trygt å ferdes for alle.

Videre håper vi at vi slipper slike bilder som dette:

   

Styrets kontaktpersoner: Nina Gulbrandsen og Harriet Toft