Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 27 mai 2020

EL-BIL: DET ER NOE GALT MED LADEREN MIN

Dersom du opplever feil på laderen eller ikke mottar faktura på ditt strømforbruk, skal du forholde deg til Fortums kundesenter: https://www.fortum.no/om-oss/kontakt-oss/kundeservice Ha nummeret på din lader (står på et klistremerke på ladeboksen) klart før du ringer. Du må oppgi dette nummeret for at kundeservice skal finne frem til din lader og hjelpe deg best mulig. Før du ringer Fortum, kan du sjekke om problemet skyldes én av de to vanlige brukerfeilene under.

(EL-BIL)DET ER NOE GALT MED LADEREN MIN

Dersom du opplever feil på laderen eller ikke mottar faktura på ditt strømforbruk, skal du forholde deg til Fortums kundesenter: https://www.fortum.no/om-oss/kontakt-oss/kundeservice

Ha nummeret på din lader (står på et klistremerke på ladeboksen) klart før du ringer. Du må oppgi dette nummeret for at kundeservice skal finne frem til din lader og hjelpe deg best mulig.

Før du ringer Fortum, kan du sjekke om problemet skyldes én av disse to vanlige brukerfeilene:

 

Vanlig brukerfeil nummer 1: Brukeren har ikke slått på laderen sin

Hvor utrolig det enn høres, kan årsaken til at du ikke får ladet, være at du ikke har skrudd på laderen din. Fortum har gitt oss denne bruksanvisningen på å starte ladingen på din lader. (OBS! Du får ikke til å lade før din lader er migrert – se (EL-BIL)INFORMASJON OM LADING I BORETTSLAGET)

 

            START LADING

1.     Sørg for at nøkkelen står i posisjon for åpen lader ( Sett inn nøkkelen og vri den mot venstre til horisontal stilling )

2.     Koble ladekabelen til bilen og til laderen

3.     Ladingen starter automatisk ( grønt blinkende lys på laderen )

4.     Lås laderen ( Vri nøkkelen til høyre til vertikal stilling, og ta ut nøkkelen )

 

AVSLUTT LADING

1.     Avslutt lading fra bilen og koble fra bilens ladekontakt

2.     Laderen vil løse ut kontakten automatisk

 

 

Vanlig brukerfeil nummer 2: Brukeren har registrert feil opplysninger i appen

Det er viktig at du registrerer samme mailadresse i appen som du skrev på bestillingsskjemaet på laderen. Dersom du har byttet mailadresse etter at du bestilte laderen, må du gi beskjed til Fortums kundesenter slik at de kan endre mailadressen din i sine systemer. (Se link til Fortums kundesenter over.) 

 

Fortum har gitt oss denne bruksanvisningen på å sjekke om du har lagt inn riktige brukeropplysninger i appen:

1. Feilregistrering i app.
1.1. På grunn av at dere har ladere uten RFID-leser, kan det ikke brukes ladebrikker for autentisering av bruker.
1.2. Autentisering mot CDCM er løst ved å knytte opp hver enkelt ladestasjon til brukerens profil i appen ved bruk av en virituell ladenøkkel
( en 7-sifret kode). Denne er lagt inn på laderen av Fortum, og må stemme med brukerens profil i appen hvor den samme nøkkelen er lagt inn av Fortum.
1.3. Dersom den virituelle ladenøkkelen ikke ligger inne i brukerens profil i appen vil laderen ikke fungere.
1.4. Mange brukere hos dere er feilregistrert i appen og får derfor ikke ladet.
1.5. Det er sendt mail til brukerne om hva de skal gjøre, men alle har ikke respondert på dette.

2. Tiltak
2.1 Brukere iht. vedlagte liste må oppgi hvilken mailadresse de benytter i sin profil i Fortum Charge & Drive appen.
2.2 Mailadressen brukerne registrerer i appen MÅ være lik den Fortum har registrert ved bestilling, ellers fungerer ikke ladingen. Brukerne må gi beskjed til Fortums kundeservice dersom han/hun har lagt inne en annen mailadresse i appen enn den Fortum mottok på bestillingsskjemaet brukerne fylte ut da de bestilte lader.
2.2 Når eventuell ny/rett mailadresse er registrert hos Fortum, oppdaterer Fortum brukerprofilen til din bruker med en individuell nøkkel.
2.3 Brukerne får beskjed via den nye oppgitte mailadresse når den virtuelle nøkkelen er lagt inn, og de selv må gå inn i appen og knytte nøkkelen
opp mot et gyldig betalingskort registrert i appen, eller evt. velge faktura.
Da først skal alt være ok!"