16 nov 2019

Fortum: - Feil på elbil-anlegget

Fortum mener at de har funnet feil i el-billadeanlegget, som gjør at flere ikke får ladet pga feilregistrering. Sjekk e-post eller kontakt Fortum ved feil.

Fortum skriver:

"Anlegget fremstår nok som ferdig, men ser at det fremdeles er noe som må rettes for at anlegget totalt kan settes i drift fra vår side:


1. Feilregistrering i app.
På grunn av at dere har ladere uten RFID-leser, kan det ikke brukes ladebrikker for autentisering av bruker.
Autentisering mot CDCM er løst ved å knytte opp hver enkelt ladestasjon til brukerens profil i appen ved bruk av en virituell ladenøkkel
( en 7-sifret kode). Denne er lagt inn på laderen av Fortum, og må stemme med brukerens profil i appen hvor den samme nøkkelen er lagt inn av Fortum.
Dersom den virituelle ladenøkkelen ikke ligger inne i brukerens profil i appen vil laderen ikke fungere.
Halvparten av brukerne hos dere er feilregistrert i appen og får derfor ikke ladet.
Det er sendt mail til brukerne om hva de skal gjøre, men alle har ikke respondert på dette.

2. Tiltak
2.1 Brukere iht. vedlagte liste må oppgi hvilken mailadresse de benytter i sin profil i Fortum Charge & Drive appen.
2.2 Vedlagte liste oppdateres og sendes til fredrik.dahle@fortum.com
2.2 Når nye mailadresser er mottatt, oppdaterer vi brukerprofilen til hver enkelt bruker med individuelle nøkler.
2.3 Brukerne får beskjed via ny oppgitt mailadresse når virituell nøkkelen er lagt inn, og de selv må gå inn i appen og knytte nøkkelen
opp mot et gyldig betalingskort registrert i appen, eller evt. velge faktura.
Da først skal alt være ok!"