Endret: 18 jun 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Fjernvarme

Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Varme AS.

Ansvarsfordeling for ledningsnettet.

Fjernvarmesystemet består av tre elementer:

Primærnettet
Det går fra fjernvarmeanlegget på Klemetsrud og inn i Hafslunds varmesentral i garasjen i Sloreåsen 4. Dette er Hafslunds ansvar å drifte.

Sekundærnettet
Det er rørene som går fra varmesentralen og frem til leilighetene. I 2016 ble det lagt nye rør på Sloreåsen. De gamle rørene ligger fremdeles i bakken (under husene), mens de nye rørene ble lagt i gangveiene. Det er mer praktisk i tilfelle man har behov for grave opp hvis det oppstår lekkasje. Dette er også Hafslunds ansvar å vedlikeholde.

Tertiærnettet
Det er den delen av anlegget som ligger inne i leilighetene/husene.  Konvektorene er en del av dette. På generalforsamlingen 13. januar 2016 ble det vedtatt mot en stemme, at vi fortsatt skulle ha fjernvarme og det ble satt i gang en prosess med utskifting av alle konvektorer i alle leilighetene slik at vi får et fullstendig oppgradert anlegg på Sloreåsen. Det er borettslaget som har ansvaret for å vedlikeholde denne delen.