18 jun 2020

Forandringer av anlegget

Beboere som ønsker å gjøre forandringer i varmeanlegget, som utskifting av konvektorer, fjerning av konvektorer, montering av konvektorer etc., må ta kontakt med styret før arbeidet igangsettes. Dette skyldes anleggets spesielle karakter og behovet for utarbeidelse av reviderte kontroll- og innreguleringsskjemaer. Styret vil eventuelt søke sakkyndig bistand for vurdering av endringen. Alle henvendelser til styret om forandringer må skje skriftlig.