18 jun 2020

Hva gjør du ved lekkasjer?

Ved lekkasje i varmeanlegget må begge kranene ved samlestokkene stenges så snart som mulig for å begrense skaden mest mulig. Tørk opp vannet om mulig. Ring deretter VVS.

Vår kontaktperson i VVS-Gruppen AS er rørleggermester Jan Vidar Bergersen, tlf. 22 04 04 06 på dagtid eller vakttelefonen 94 88 08 36 hele døgnet.. Bergersen vil sørge for reparasjon av skaden, evt. engasjere skadeutbedringsfirmaer for uttørking og reparasjon av bygningsskader om nødvendig. Ved forsikringsskader på bygningen vil Bergersen melde skaden til forsikringsselskapet via forsikringsavdelingen i OBOS, tlf 22 86 55 49. Forsikringsselskapet sender takstmann som vurderer nødvendige utbedringstiltak og utarbeider rapport til OBOS. Ved eventuelle skader på innbo og løsøre må beboer ta kontakt med eget forsikringsselskap.