18 jun 2020

Lufting av konvektorer

Det ble vedtatt på generalforsamlingen i år at alle andelseiere selv skal lufte radiatorene. VVS opplyser at det er svært sjelden dette er nødvendig, og at dersom vi opplever problemer med å få det varmt, har det sannsynligvis andre årsaker. Derfor meld fra til styret hvis du opplever problemer med fjernvarmen, før du evt. starter med lufting av konvektorene. Allikevel, her kommer en veiledning på lufting:

 

Lufting av konvektor på Sloreåsen.

Det er behov for flat skrutrekker, lite kar og fille. Steng termostat ved å sette denne på *. Ta av deksel på toppen av konvektor. Legg filla på gulvet under konvektor. Bruk skrutrekker til å åpne lufte skrue max ¼ omdreining og samle vann i karret. Luft max 10 sekunder. Kommer det kun vann er du ferdig. Gjenta ved behov. Sjekk for lekkasje etter endt lufting med lommelykt. Sett på deksel og åpne termostat til ønsket innstilling.

I utgangspunktet skal det ikke være behov for lufting av konvektorer i leilighet.

Systemet skal ta seg av dette ved utluftninger sentralt. Ved en konvektor har man gjerne en kasse rundt selve innmaten som sitter ganske langt ned og kan være vanskelig tilgjengelig. Er man usikker bør man spørre etter hjelp.

OBS: Det kan være skarpe kanter på konvektor og kasse. Vær forsiktig med hender slik at man unngår å skade seg.