Endret: 13 jun 2020     Opprettet: 16 okt 2016

Egenandel - skal borettslaget eller andelseier betale den?

Prinsipper for betaling av egenandel ved forsikringsskader. Det vises til husleiekontrakten, vedtektene og husordensreglene.

Hensikten med prinsippene er å innskjerpe aktsomhetskravet og særlig ansvaret for løpende indre vedlikehold og ettersyn. Dermed vil det bli fære skader og borettslagets utgifter blir mindre.

Punkt 1
Hvis skaden skyldess forhold ved den del av bygningsmassen som borettslaget har vedlikeholdansvar for, betaler borettslaget egenandelen.

Grensen for ansvar, også for vedlikehold går ved inngangsdøren, ved stoppekranene og ved sikringsskapet.

Punkt 2
Hvis skaden skyldes andelseiers/husstandens egne disposisjoner eller noe de har foretatt seg (eller unnlatt å foreta seg), skal andelseieren betale egenandelen. Det er ikke en betingelse her at det er gjort noe kritikkverdig, galt eller uforsvarlig.

Eks.

  • Lekkasje fra akvarium.
  • Lekkasje fra oppvaskmaskin/vaskemaskin eller tlførsslangene.
  • Man velter en tung gjenstand over konvektoren som sprekker.
  • Man kjenner ikke til hvor stoppekranene for vann og fjernvarme befinenr seg, slik at skaden blir større enn den hadde blitt dersom vannet var blitt stengt av raskt.

Punkt 3
Hvis man imidlertid har vært uaktsom eller gjort noe som er kritikkverdig, kan man risikere å komme i erstatningsansvar i tillegg til at man må betale egenandelen. Det kan også tenkes at forsikringsselskapet avslår å dekke skaden eller at det vil søke regress hos den som har forårsaket den.

Noen eksempler:

  • Sot - og røykskader etter bruke av stearinlys.
  • Man glemmer å skru av vannkranen, med påfølgende vannskader.

Punkt 4
De ovennevnte eksemplene er innenfor en "normal" bruk av leiligheten. Hvis man foretar seg noe ekstremt, kan man også komme i et straffeansvar.

Eksempel:

  • Bruk av fyrverkeri innendørs.

Punkt 5
Borettslaget har for tiden en forsikring med en egenandel på kr. 6000,-. Denne høye egenandelen er valgt for å få en lavere forsikringspremie. Styret finner det imidlertid urimelig at en andelseier som pålegges å betale egenandel, skal betale en sum som er vesentlig høyere enn egenandelen i andre forsikringsforhold. Egenandelen andelseieren skal betale ved forhold nevnt ovenfor, er derfor fastsatt til kr. 3000,-.