Endret: 18 jun 2020     Opprettet: 8 nov 2016

Unngå vannskader

Her får du noen enkle råd om hvordan du kan unngå vannskader !

Dette er en av de mest vanlige skadetypene. Selv om utbedringer vanligvis blir dekket av forsikringssselskapene, medfører det svært mye ubehageligheter og arbeid.

Hvis det foreligger uaktsomhet, kan det bli foretatt avkortninger i forsikringsutbetalingene.

Det forekommer også at forsikringsselskapene av ulike grunner ikke dekker slike skader i det hele tatt. Da kan andelseieren risikere å måtte betale alt selv; det kan fort bli svært dyrt.

Faren for vannskader kan reduseres hvis du innretter deg etter punktene nedenfor:

  • Ikke la vaskemaskin, oppvaskmaskin og lignende gå mens du er ikke er tilstede. (Dette er også for å unngå brannfare.)
     
  • Steng kranene til vaskemaskin og oppvaskmaskin når de ikke er i bruk.
     
  • Det er spesielt viktig å huske å stenge disse kranene når du ikke er tilstede i huset, ikke minst i ferier.
     
  • Hvis du skal være borte lenge, bør du vurdere å stenge leilighetens stoppekraner.

 

Sjekk rørgjennomføringer

Styret ber om at alle sjekker at det er tett og solid der rørene går inn i veggen. Pass på at det er fuget godt rundt rørene, slik at vann ikke kan trenge igjennom. Dette er noe som i utgangspunktet hører inn under andelseierens ansvar for indre vedlikehold. Styret har opplevd at forsikringsselskapet har hatt innsigelser mot å utbetale erstatning dersom skadene kan tilbakeføres til utettheter i slike forbindelser.