Endret: 26 okt 2020     Opprettet: 25 okt 2020

Utleie av ekstra parkeringsplasser som borettslaget eier i fellesskap

Det følger en fast parkeringsplass til hver andel i borettslaget. I tillegg til dette har borettslaget 24 garasjeplasser som ingen disponerer. Disse leies ut 1 år av gangen. Søknadsfrist er 15. november hvert år.

RUTINENE FOR UTLEIE AV GARASJEPLASSER ER SOM FØLGER:

Frist for å søke om ekstra garasjeplass er den 15.november hvert kalenderår. Hvert år i oktober, vil alle få et skriv i postkassen. De som ønsker ekstra p-plass kan fylle ut skjemaet på dette skrivet og legge i styrepostkassa FØR 15.november.

Kontrakt tegnes fra 01.januar og utløper 31.desember samme kalenderår. Dvs. varighet på leie av en plass er ett kalenderår.

Kontrakten signeres av styret og andelseier i slutten av november eller starten av desember, og gjelder fra 1.1. neste år. 

Det blir lik pris på alle plassene: 500kr per måned. OBOS fakturerer forskuddsvis. Dvs. at du som skal leie garasjeplass, vil motta en giro fra OBOS på 6000kr etter signert kontrakt. Dette beløpet dekker leie for hele året.

Dersom det er flere som ønsker ekstra parkeringsplass enn de 24 som brl. har til disposisjon, blir det loddtrekning blant nye søkere. De som allerede har leid plass og nytt godt av dette tilbudet i ett år, kommer bakerst i køen. De kan få tilbud dersom det er ledige plasser etter foretatt loddtrekning blant nye søkere. Slik sikrer vi sirkulering av det felles godet én ekstra garasjeplass er, og hindrer at enkelte beboere disponerer en ekstra garasjeplass i en årrekke, mens andre beboere som kunne tenkt seg en ekstra garasjeplass, ikke får anledningen.

For ordens skyld: Det er per dags dato ikke ladestasjon på disse 24 utleieplassene. Det er heller ikke anledning til å sette opp ladestasjon her. 

OBS! Alle plassene er like trange som de øvrige garasjeplassene vi har, så har du en veldig brei bil, vil du muligens ikke få plass til den her.