Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 18 okt 2016

Om parkering og trafikk i borettslaget

Det er begrenset antall parkeringsplasser i borettslaget. Alle leilighetene har én plass i garasje, det er noen få plasser til utleie og det er 21 gjesteparkeringsplasser.

Det er derfor viktig at disse få plassene blir bruker slik vi har blitt enige om, blant annet i Husordensreglene og i vedtak i generalforsamling. Det er styrets ansvar for trafikksikkerheten i borettslaget, noe som er særlig viktig i forhold til barn som leker på gangveiene.

For å håndheve bestemmelsene har borettslaget inngått ny avtale med et nytt parkeringsselskap Smart Security AS om parkeringskontroll. Selv om noen kanskje vil oppfatte parkeringskontroll som et (nødvendig) onde, skal man huske at hensikten med den er at forholdene skal bli best mulig for flest mulig. Avtalen trer i kraft fra 06.02.18.

Husordensreglene slår fast følgende:

 • Det er ikke tillatt å kjøre på gang - og sykkelveien.
 • Dog er det tillatt å kjøre fram til husene ved transport av bevegelseshemmede, tunge gjenstander eller spesilet mye bagasje. Slik kjøring må foregå i gangfart (max 10 km/t).
 • Kjøretøyer må kun parkeres på de anviste plasser.
 • Gjesteparkeringsplassene må ikke opptas av beboernes egne biler.
 • Ved gjesteparkering ut over tre døgn, skal man ha utfylt P-tillatelse fra styret liggende synlig i bilens frontrute.

Styret vil presisere at det med nest siste punkt ikke bare menes det juridiske/økonomiske eierforholdet til bilen, men siktes til biler som beboerne faktisk disponerer. Det inkluderer altså biler som er leid, lånt eller som disponeres i firmasammenheng eller lignende sammenhenger. Husk at hvis du låner ut bilen til noen som ikke bor i borettslaget, f.eks et familiemedlem, så er det fremdeles din bil, som altså ikke kan parkeres på gjestparkeringen. Det er viktig at du informerer den som låner bilen om akkurat dette.

Bilvask, hjulskift og bilreparasjoner er ikke tillatt på gangveiene eller i garasjeanleggene.

Parkeringsbestemmelsene gjelder også for håndverkere. Hvis man har håndverker som må stå på siden av gangveien, kontakter man Smart Security AS (tlf. 815 35 915) og oppgir bilens registreringsnummer og i hvilken adresse oppdraget blir utført. I tillegg oppfordres man til å legge en lapp i bilens frontrute om oppdrag.

Vi minner om at bestemmelsene også gjelder for motorsykler og lignende.

Styret ber borettshaverne informere gjester og andre om bestemmelsene som gjelder for parkering og kjøring i borettslaget.

Parkeringsarealer for besøkende er ikke tillatt benyttet av:

·        Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

·        Campingvogner, båter og tilhengere.

·        Uregistrerte kjøretøy / vrakbiler vil bli borttauet uten varsel.

 

Her er de viktigste punktene i avtalen med Smart Security AS:

 • Oppdragsgiver gir Smart Security AS i oppdrag å foreta kontroll og oppsyn med det området som er beskrevet i avtalen, i henhold til de enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser i borettslaget.
 • Parkeringsplasser for besøkende / gjester kan kun benyttes av besøkende til Sloreåsen borettslag. Parkeringstid maks 3 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet / benyttet i mellomtiden. Det er ikke tillatt for kjøretøy som benyttes av beboere i borettslaget til å benytte gjesteparkeringen uten særskilt tillatelse utstedt fra styret.
  Ved behov for gjesteparkering over 3 døgn, må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis fra borettslagets styre som skal ligge synlig for kontroll i kjøretøyets frontrute. Dette kortet skal være utfylt med registreringsnummer og til/fra dato samt signatur fra p-ansvarlig/styreleder.
 • Det foretas kontroll hele døgnet.
 • Innenfor borettslagets område skal Smart Security AS påse at stans og parkering skjer i henhold til de regler som oppdragsgiver har gitt i Husordensreglene og på annen måte, samt skilting og oppmerking innenfor området.
 • Kjøretøy som parkerer i strid med de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelsene,
  blir ilagt kontrollsanksjoner i henhold til parkeringsforskrift av 18.03.2016.
 • Ved parkering i strid med bestemmelsene "Parkering forbudt/ Parkeringstillatelse mangler" skal det være en ventetid på 10 minutter. Kommer bilfører mens kontrolløren fyller ut avgiften, makuleres den på stedet.
 • Den 10-minutters ventetiden nevnt ovenfor, gjelder ikke på gjesteparkeringsplassene. Der er det uansett ikke tillatt for beboere å parkere.
 • Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal IKKE rettes til styreleder / styremedlemmer eller vaktmester, men til Smart Security AS Tlf. 815 35 915.

  Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til; kundesenter@smartsecurity.no
  eller
  SMART SECURITY AS
  Kundesenter
  Postboks 120 Alnabru
  0614 Oslo

Styret mener at vi har fått til en avtale som er rimelig for alle parter innenfor de reglene som andelseierne selv har vedtatt, og som alle bør leve med.

Styrets saksbehandler: Petter Aspaas