Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 15 nov 2016

HØST: Skru av utevannet

Vi minner alle rekkehuseierne om å skru av utevannet slik at det ikke blir frostsprenginger og lekkasjer i god tid før frosten kommer.

Husk at det er du selv som andelseier som har ansvaret for utevannskranen, da denne ligger innenfor leilighetens hovedstoppekran (selv om den fysisk sett er ute). Hvis det blir lekkasje, er det du selv som må bekoste reparasjon. Det vil vel de fleste gjerne unngå!