Endret: 19 okt 2020     Opprettet: 15 nov 2016

HØST: Skru av utevannet

Vi minner alle rekkehuseierne om å skru av utevannet slik at det ikke blir frostsprenginger og lekkasjer i god tid før frosten kommer.

Husk at det er du selv som andelseier som har ansvaret for utevannskranen, da denne ligger innenfor leilighetens hovedstoppekran (selv om den fysisk sett er ute). Evt. sprukne rør eller lekkasje i utekranen, må den enkelte andelseier selv utbedre og dekke kostnadene på. Dette er ikke fellesskapets ansvar/ går ikke gjennom husleien.