Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 13 jun 2020

SOMMER: Klipp hekker

Det er fint om alle som har hekker, passer på at de ikke brer seg utover gangveien eller er for høye. For brede og høye hekker kan utgjøre en risiko for barn som leker i gata. Det kjøres jo biler her og stor vegetasjon vil hindre sikt for bilføreren. I tillegg må vi ha god kjørevei på gangveiene for evt. utrykningskjøretøy (ambulanse, brann). Så klipp hekken din regelmessig!