Endret: 7 jan 2021     Opprettet: 5 jan 2020

VINTER: Henting av juletrær.

Lørdag 9. januar henter Oslo kommune juletrær her i Sloreåsen.

Kommunen  henter juletrær her i Sloreåsen hver janaurmåned. Når dette skjer, kan du lese her:

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/henting-av-juletrar/#gref

Juletrær er jo beboeres private eiendel, således har styret ikke noe med ditt juletre å gjøre, men vi skal allikevel minne dere på datoen som nyhetsbrev på nettsiden og/eller SMS. 

Kvelden før publisert dato kan du legge til juletre her: 

  • Sloreåsen 2 ved innkjøring
  • Sloreåsen ved snuplass