Endret: 18 jun 2020     Opprettet: 2 jan 2018

VINTER: Konvektorer, åpne vinduer og minusgrader ute

Styret minner igjen om at vinduene ikke må stå oppe over lengre tid i vinterhalvåret.

Dersom man har vinduer åpne for å lufte når det er kaldt, så må konvektoren være SKRUDD PÅ, og man må lufte i korte perioder.

Rørene i konvektorene fryser hvis den skrudd av. Det er oksygenfritt vann som sirkulerer gjennom konvektoren og det fryser raskt. Da kan det lett oppstå store vannskader.

Det er andelseiers ansvar å sørge for at konvektoren er påskrudd og ikke tildekket, slik at det blir sirkulasjonni konvektoren.

Vannskader, som er relatert til konvektorer som har fryst, må beboerne betale selv da det skyldes uaktsomhet.