5 jun 2020

PAPP OG PAPIR

Det er egne dunker for papp og papir nær – eller i samme – søppelskur som annet husholdningsavfall. Dunkene for papir og papp er tiltenkt husholdningsavfall som aviser, reklame og mindre kartonger og pappesker som brettes sammen. Større papp – som emballasje rundt møbler skal primært til gjenvinningsstasjonen på Grønmo.

Fint om alle bretter papp sammen før den kastes i dunkene. Da blir det plass til også naboens avfall. Ikke legg papp oppå dunkene. Dersom det er fullt i dunkene i søppelskuret nær deg, gå til neste søppelskur – eller ta med deg pappen hjem og vent til det igjen blir plass. Alternativt kjør den til Grønmo eller vent på konteiner. Vi har alle et ansvar for å holde det pent ved søppeldunkene.

 

Når det gjelder større pappemballasje, skal den som sagt primært til Grønmo, men bruk skjønn! Får du tråkket en stor pappemballasje helt flat, det er plass i en dunk, og ikke lenge til tømmedato, kan du unntaksvis kaste så stor papp i kassene her på Sloreåsen.

 

Her kan du lese mer kildesortering i Oslo kommune:

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hvordan-kildesortere-i-oslo/

 

Søppel hentes med jevne mellomrom av Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Du kan via nettsiden til Oslo kommune sjekke når de kommer og henter søpla hos oss her, og også abonnere på varsler for hentedatoer:

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/