Endret: 8 okt 2018     Opprettet: 1 okt 2017

Vedlikehold og ansvarsforhold

For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Boligen skal gi oss rom for trivsel, trygghet og rekreasjon. 

Å ta vare på og vedlikeholde denne investeringen, er en viktig oppgave for alle andelseierne.

Du har selv ansvaret for vedlikehold innenfor boligens "fire vegger", mens borettslaget har anavsr for vedlikehold av fellesareal og bygning.

De nye borettslovene som gjelder fra 15.08.2005 gir nye retningslinjer for hva som er andelseierens ansvar og plikter. Se borettlagsloven § 5-12.

Styret delte ut i 2014 et hefte fra OBOS om vedlikehold og ansvarsforhold til alle andelseiere. Dette heftet skal følge leiligheten slik at nye andelseiere kan få informasjon om det samme.

I heftet kan dere lese om hva som er andelseiers vedlikeholdsansvar og hva som er borettslagets ansvar.

I Sloreåsens vedtekter står blant annet det følgende:

Det ytre vedlikeholdet er borettslagets ansvar, mens det indre må ivaretas av den enkelte andelseier på egen kostnad. Skillet går ved yttervegg og inngangsdør. Låsen i døren er andelseieres ansvar. For røropplegget går borettslagets ansavr fram til og med hovedstoppekranene i leilighetene. Utekraner i rekkehushagene er således andeleseiernes mens sikringsskapert er andelseiers eget ansavr. For detaljer om dette vises til borettslagets vedtekter.