Endret: 8 okt 2018     Opprettet: 16 okt 2016

Vektertjeneste

Borettslaget har avtale med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø der vi har gitt fullmakt til å inngå avtale på vegne av borttslaget om vakthold. Dersom andelseier har behov for assistanse kan Bomiljøvekteren/Securitas nås på telefon 916 60 516.

Styrets saksbehandler: Petter Aspaas