5 nov 2019

Status prosjekt vindu og dører

Det er fremmet krav om ekstraordinær generalforsamling i anledning prosjektet.

Styret behandler kravet på møtet den 12. november, en dato som allerede var satt av.

Det er viktig at alle styremedlemmene er med på behandlingen av en så viktig sak. Vi forsøkte å finne tid til møte tidligere, der alle styremedlemmene kunne, men det lot seg ikke gjøre.

Vedtektene sier at innkallingen til ekstraordinær generalforsamling skal varsles og sendes ut med tre til 20 dagers varsel til andelseierne.

Det kommer til å bli forskyvninger i tidsplanen for prosjektet, men veien videre kommer vi til å informere om i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen og i forlengelsen av den.