Endret: 7 jul 2020     Opprettet: 6 jul 2020

Trafikksikring

Anne Brith og Dmitri har samlet innspillene de fikk etter å ha lagt ut post på den lukkede Facebook-gruppen "Vi som bor i Sloreåsen" som ikke driftes av styret, men som mange beboere er medlem av og besøker jevnlig. Dersom du ikke er på Facebook, men har tanker og ideer om hvordan vi kan få et mer trafikksikkert miljø her i borettslaget, er du velkommen å sende Anne Brith og / eller Dmitri en mail med dine innspill.

Mailadresse til Anne Brith er: annebrh@gmail.com

Mailadresse til Dmitri er: dbolsen@gmail.com

 

Neste styremøte er i starten på august, og da vil temaet trafikksikring jobbes videre med. Inntil videre ber vi alle klippe høye hekker som stikker ut i gangveiene eller på annen måte hindrer sikt for nødvendig biltrafikk der (så som utrykningskjøretøy). Vi ber også om at alle som benytter tjenester som Godt levert, Kolonial etc. om å avtale levering av varer på en måte som ikke medfører unødig trafikk på gangveiene her. Styret har forøvrig sendt Renovasjonsetaten melding om å kjøre forsiktig, og postbilen har fått samme påminnelse. 

Sammen gjør vi Sloreåsen til et godt sted å bo og et trygt sted å ferdes!