8 jul 2017

Utearealene på Sloreåsen

En del av utearealene etter gravingen i 2016 har blitt rehabilitert. Det begynner å bli grønt og fint på Sloreåsen igjen. Det tyngste arbeidet er satt bort til gartner, men styret har selv også bidratt til en god innsats.

Vi har satt ut to blomsterkrukker mellom nr 12-16 og plantet roser ved garasjen ved nr 4. Videre har vi plantet stauder ved garasjene ved nr 21. Det er også satt ut plantekasser til å dyrke grønnsaker mellom blokkene 8-12, på lekeplassen ved nr. 22-30 og i skråningen mellom 41-45. Rips og solbærbusker er også plantet rundt på vårt område til felles bruk.

Vi ønsker å ha en «grønn glede» på Sloreåsen og håper også at naboer vil ta litt ansvar for vanning og stell i tørkeperioder.

Vi har også byttet ut alle kassene med strøsand slik at vi får en helhet i borettslaget.

Styret har videre bestilt bordtennisbord og basketballkurv som skal settes på den store felles lekeplassen nedenfor nr. 40-42.

Vi har mottatt ENØK-midler fra blokktak- og konvektorprosjektene, og for noen av disse midlene vil styret kjøpe nye benker og bord til borettslaget.