23 des 2020

Utleieplasser er fordelt

Styret har nå fordelt utleieplassene. I år var det 26 søker til 16 bilplasser og 2 søkere til 7 MC/motorsykkelplasser. For bilplassene ble alle søkere lagt i en bolle og trekt ut i blinde – for å få til en mest rettferdig førstefordeling av plassene etter det nye utleiesystemet.

Du kan lese om det nye utleiesystemet her: http://sloreasen.no/0472/praktisk-informasjon/garasjer-parkering/utleie-av-ekstra-parkeringsplasser-for-bil-og-mc-moped-som-borettslaget-eier-i-fellesskap

De som var heldige å bli trukket ut har fått kontrakt i postkasse med frist 4.1. til å svare. Dersom noen takker nei, vil vi trekke ut nye potensielle leietakere fra bollen.